Arie_Rimini אריה רימיני

טלדור תקשורת גלאסהאוס - מערך תקשורת חדשני מושתת על Cisco


טלדור תקשורת גלאסהאוס מקימה מערך מבוסס סיסקו לבינלאומי במיליוני ש"ח.


המיזם מושתת על מערכות מסדרת Nexus בעלי רחב פס של 10-40 GB, וכולל הקמת תשתיות תקשורת מקומיות ואזוריות חדשות, אשר תשולבנה באחד ממרכזי המחשבים של הבנק.


בימים אלו החלה חברת טלדור תקשורת גלאסהאוס בהקמתו של מערך תקשורת חדשני עבור מתף (מחשוב ותפעול פיננסי), המשמשת כזרוע המחשוב מטעם קבוצת הבנק הבינלאומי.


היקפו הפיננסי של הפרויקט נאמד במיליוני שקלים, והוא צפוי להסתיים בעוד חודשים ספורים.


מערך התקשורת החדש יאפשר עבודה בקצב מהיר במיוחד, כשהמהלך כולל גם הקמת תשתיות WAN ו- LANנוספות, בעלות יכולות Wi-Fi עתידיות, אשר תשולבנה עם התשתית הקיימת של מתף.


השילוב בין התשתית הקיימת לבין התשתיות החדשות מאפשר את המעבר אל מרכז המחשבים החדש, זאת מבלי לפגוע ברציפותו של השירות לסניפים וללקוחות הבנקים.


יצוין כי שיתוף הפעולה בין טלדור תקשורת גלאסהאוס לבין אגף טכנולוגיות המידע בחברת מתף החל כבר בשנה החולפת באמצעות פרויקט להקמת מערך תקשורת בבסיס המחשבים המיועד לשמש כאתר להתאוששות מאסון, כשהניסיון שצברה טלדור מהווה מנוף לעמידה ביעדים, מבלי לפגוע באיכות השירות.