טלדור הקימה מערכת מידע גיאוגרפית לקופ"ח מאוחדת שעלותה כחצי מיליון ש"ח

 

טלדור הקימה מערכת מידע גיאוגרפית לקופ"ח מאוחדת שעלותה כחצי מיליון ש"ח
טלדור הקימה מערכת מידע גיאוגרפית לקופת חולים מאוחדת בפרויקט בהיקף חצי מיליון שקלים. הפרויקט אשר החל באמצע שנת 2013 סיים את השלב הראשון שלו לפני כמספר חודשים.
כבר כיום משרתת המערכת מאות מעובדיה של קופת חולים מאוחדת, כאשר בשלבים העתידיים היא צפויה לשרת אף את מטופליה.


טלדור הקימה מערכת מידע גיאוגרפית שאומדנה הכספי הוא כחצי מיליון שקלים, במטרה לסייע לקופת החולים במיפוי, עיבוד, ניתוח ותצוגת הנתונים העסקיים על ידי שימוש במימד הגיאוגרפי באמצעות מערכת המידע GIS.


המימד הגיאוגרפי נועד לסייע בביצוע כל הפעולות הללו, ולהוות כלי תומך במהלך קבלתן של החלטות ניהוליות כמו קבלת מידע הנוגע למיקומי מוסדות של קופות החולים המתחרות, החלטות הקשורות אל פתיחתן של מרפאות חדשות על פי מגוון חתכים דמוגרפיים שונים, מיפויים גיאוגרפיים הנוגעים לנטישת לקוחות וכדומה.
השלב השני אשר צפוי להסתיים בימים אלו כולל פתרונות בתחום ממשקי ה- ITוייעול תשתיות המחשוב הארגוניות.
 

GIS - לקרוא נכון את המפה

 

קופת חולים מאוחדת הינה קופת החולים השלישית בגודלה בישראל, ומספקת את שירותיה למעל למיליון לקוחות.
חברת טלדור הקימה מערכת מידע גיאוגרפית המושתתת על שילוב של טכנולוגיות מתקדמות כגון טכנולוגיית  Autodeskוטכנולוגיית  ,SQL server spatialכשמערכת הינה למעשה פרי פיתוח פנימי של חברת טלדור, ומותאמת אינדיבידואלית לצרכיה של קופת החולים.


המערכת מחוברת אל מערכת ה- BI מבית יבמ אשר קיימת כבר במאוחדת, לצורך הפקת מגוון רחב של דו"חות שונים לטובת אנשי השיווק מטעם קופת החולים.
מנהל מחלקת המידע הארגוני מטעם קופת חולים מאוחדת, מר אייל אריאלי, ציין כי קיימת חשיבות רבה לשימוש מערכת מן הסוג הזה בכל גוף או ארגון עסקי, וכי המערכת מאפשרת לקופה למפות ולנתח כל מידע רלוונטי, ולקבל החלטות משמעותיות בהיבט הניהולי, תוך הישענות על המידע שנתקבל.


חשוב לציין כי מערכת המידע הגיאוגרפית עומדת בזמינות מיידית לשירות המשתמשים מטעם קופת החולים בכל הקשור להיבט הארגוני ולניהול משאביה ונכסיה של הקופה.